Înmatriculare auto second-hand înmatriculat în Romania

Înmatriculare auto second-hand înmatriculat în Romania.

Acte necesare in original si copie:
– Cererea de înmatriculare a solicitantului Persoană Fizică sau Persoană Juridică.
Descarca formular pentru persoane fizice
Descarca formular pentru Persoane Juridice
– Fişa de înmatriculare, semnată/ștampilată de fostul şi noul proprietar, vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale (în locul vizei fostului proprietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Taxe și Impozite Locale).
– Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie.
– Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Român, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice. Vezi acte necesare si programare RAR

Diagnoza Auto

– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate.
– Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie.
– Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie.
– Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate – minim 6 luni
– Dovada plăţii taxei de înmatriculare.
– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.
– Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, semnat/ștampilat;
– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare dacă acestea se schimbă.
– Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. Dacă noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv sau dacă se vor păstra plăcuțele în cazul în care vânzătorul și cumpărătorul sunt din același județ.
– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora.
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică.

– În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente: vezi aici acte necesare taxa auto anaf, timbru de mediu
• dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea ANAF, în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

• dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală, documentul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent.
Calculator taxa auto anaf

Leave a Reply