Inainte de Inmatriculare

Pentru a nu face drumul degeaba pana la DRPCIV din judetul dvs. va recomandam sa efectuati etapele premergatoare:

Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului, a certificatului de autenticitate şi a inspecţiei tehnice periodice (ITP) de la Registrul Auto Roman (RAR). Aici poate sa dureze o programare intre 14 si 31 de zile! Click aici pentru detalii programare RAR

Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de la locul de domiciliu.
Aveti mai jos linkul pentru descarcarea acestei fise.

Diagnoza Auto

Achitarea taxei de înmatriculare funcţie de masa vehiculelor. Ai mai jos valoarea si unde se poate achita in functie de sector.

Obţinerea deciziei de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii, de la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
-în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
sau
-în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

Achitarea timbrului de mediu conform deciziei de calcul, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie.

Achitarea şi obţinerea certificatului care atestă plata accizelor, de la ANAF competent, numai pentru persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Copierea documentelor originale acolo unde este cazul. Recomandăm copie după tot ce înseamnă act și chiar în 2-3 copii pentru că este foarte posibil să fiți întors de la ghișeu fără o copie banală.