Documente necesare Inmatriculare vehicul second-hand care a mai fost înmatriculat în UE.

Documente necesare Inmatriculare vehicul second-hand care a mai fost înmatriculat în UE.
– se refera la vehicul care are deja a fost inmatriculat intr-o tara din UE inclusiv Romania si nu este la prima inmatriculare.
–  Actul de identitate al solicitantului original şi copie.
– Cererea de înmatriculare a solicitantului.
Descarca de aici cerere de inmatriculare
– Fişa de înmatriculare, vizată la Direcția Taxe și Impozite de care apartine atat vanzatorul cat si cumparatorul.
Descaraca de aici Fişa de înmatriculare

– Cartea de identitate a vehiculului original şi copie.
Dacă este din RO Cartea + Talon.
Dacă este adus din UE Briful mare și Briful mic

– Documentul care atestă dreptul de proprietate original şi copie.
Contractul de vânzare-cumpărare

Diagnoza Auto

– Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate.
Este adus din UE trebuie mers la R.A.R. Click aici pentru programare R.A.R
Este din RO inspecția tehnică trebuie să fie valabilă

– Copia asigurării RCA în termen de valabilitate
Asigurarea obligatorie RCA trebuie sa aiba termenul de valabilitate de minim 6 luni!

– Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare
Adus din UE pe roti si nu pe platforma
Daca este adusa pe platforma declaratie de la vanzator pe prorpia raspundere ca masina a venit fara numere

– Dovada plăţii taxei de înmatriculare stabilită potrivit legii.
Taxa de inmatriculare este 60 Ron.
Pentru Sectorul 1, Sectorul 3, Sectorul 4, si Sectorul 6 la caseria Direcțiilor de taxe şi impozite locale.

– Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi taxe) Se poate achita la CEC
Taxa certificatului de înmatriculare în valoare de 37 Ron se poate achita la orice filială CEC din Bucuresti.

– Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF
Taxa de mediu, se achita la ANAF si se calculeaza in functie de capacitate, emisia de noxe si anul de fabricatie
Cei care au taxa platita copie dupa chitanta si adeverinta ca nu a fost ceruta inapoi.
Lista acte necesare depunere dosar pentru taxa auto anaf
Taxa auto anaf, calculator taxa, click aici

– Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente

– Certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român.

– În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie.
Descarca de aici împuternicirea reprezentatului legal.
– Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.
– În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:

– formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Descarca de aici Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată.
sau
– formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Descarca de aici Formularul.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
Descarca tabel adrese ANAF

Valabil doar pentru vehicule cu o capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc

– Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.

De reținut că în permanență pot să apăra legi noi care solicită noi documente pentru o înmatriculare auto.

Leave a Reply