Acte taxa auto anaf

Acte taxa auto anaf Bucuresti si Ilfov. Prin ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 a fost introdus timbrul de mediu. Acesta reprezintă suma datorată de către contribuabili pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule valoare care se gaseste in talon sau in cartea masinii.

Calculator timbru de mediu click aici.

Actele de mai jos se vor prezenta la organul fiscal de care apartine cel care doreste sa inmatriculeze masina.
Lista adrese in functie de sector. Comuna sau oras pentru Ilfov.
Lista sedii administratii publice Bucuresti – Ilfov, aici gasesti exact locatia administratiei publice de care apartii.

Acte necesare depunere pentru taxa auto anaf Persoanele fizice şi juridice:


  Diagnoza Auto

 1. Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
  Descarca de aici cererea  si mergi cu ea completata cand depui actele.
 2. Cartea de identitate a autovehiculului; în cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state, documentul de înmatriculare străin unde este înscrisă data primei înmatriculări şi traducerea acestuia de către un traducător autorizat nu trebuie sa si legalizati traducerea. Pentru auto inmatriculat in Romania cartea masini fara traducere, pentru auto inmatriculat in Europa si alte tari Briful mare tradus. Original si copie.
 3. Actul de identitate al proprietarului în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare fiscală pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sau al imputernicitului, după caz. Original si copie.
 4. Factura de achiziţie şi/sau contractul de vânzare-cumpărare şi/sau alt document legal de achiziţie a autovehiculului (şi traducerea acestuia, în cazul autovehiculelor achiziţionate din alte state). La fel, traducerea nu trebuie si legalizata. Original si copie.
 5. Declaraţia pe propria raspundere privind rulajul mediu anual al autovehiculului, în cazul autovehiculelor rulate.
 6. Procura notarială sau imputernicire avocaţială pentru persoana desemnată de solicitant în vederea depunerii cererii/ridicării deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule.

Acte necesare depunere pentru taxa auto anaf Pentru autovehicule in LEASING:

 1. Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
  Descarca de aici cererea  si mergi cu ea completata cand depui actele.
 2. Cartea de identitate a autovehiculului; în cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state, documentul de înmatriculare străin unde este înscrisă data primei înmatriculări şi traducerea acestuia in copie si original.
 3. Actul de identitate al proprietarului/reprezentantului legal/împuternicitului in copie si original.
 4. Factura de achiziţie şi/sau contractul de vânzare-cumpărare şi/sau alt document legal de achiziţie a autovehiculului (şi traducerea acestuia, în cazul autovehiculelor achiziţionate din alte state) in copie si original.
 5. Declaraţia pe propria răspundere privind rulajul mediu anual al autovehiculului, în cazul autovehiculelor rulate.
 6. Imputernicire, semnată şi ștampilată de către reprezentantul legal al persoanei juridice in copie si original.

De retinut ca acesta taxa nu se calculeaza pe loc, dureaza intre 1 si 3 zile in functie de numarul de cereri, deci este bine sa mergeti din timp.

 

Leave a Reply